GENERELT 
Når du opretter dit medlemskab i FitnessX, accepterer du FitnessX medlemsbetingelser, Datapolitik, og at vi må sende ændringer i medlemsbetingelser pr. e-mail. 

VARIGHED AF MEDLEMSKAB 
Dit medlemskab i FitnessX er løbende og fortsætter indtil du opsiger det.  

MEDLEMSKAB 
Ved oprettelse af medlemskab i FitnessX, skal du oplyse dit navn, din e-mail og dine kortoplysninger. Det er dit ansvar, at FitnessX til enhver tid har dine korrekte kontaktoplysninger.  

MEDLEMSKORT OG ANVENDELSE  
Medlemskortet er personligt og misbrug medfører et gebyr jf. FitnessXprisliste samt evt. bortvisning. Har du, ved indmeldelse, et gammelt FitnessX-medlemskort, kan du genaktivere dette. Har du ikke et gammelt medlemskort, skal du betale for at få et nyt medlemskort, jf. FitnessXprisliste.  
Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du købe et nyt. Prisen for et nyt medlemskort fremgår af FitnessXprisliste. Hvis du glemmer dit medlemskort, kan du mod betaling af et gebyr træne alligevel. Gebyr fremgår af FitnessXprisliste. 

TIL- OG AFMELDING AF HOLDRESERVATION 
Du kan til- og afmelde dig hold på FitnessX’ hjemmeside eller i appen. Du kan maksimalt tilmelde dig 10 hold inden for tre uger. Er du forhindret i at komme til din holdreservation, skal du melde afbud senest to timer før holdstart. Hvis du fremmøder dig på holdet mindre end 10 minutter før start, kan du miste din plads, da den kan blive tilbudt til et medlem, der står på venteliste. Du vil ikke modtage en bøde for manglende fremmøde, hvis du har fremmødt dig. Det er muligt at fremmøde helt indtil timens start. Hvis du ikke afmelder eller fremmøder, bliver du opkrævet et gebyr for manglende fremmøde som det fremgår af FitnessX’ prisliste

BETALING OG BETALINGSAFTALE: 
Du skal betale månedligt for løbende medlemskab samt et administrationsgebyr, som fremgår af FitnessX prisliste. Når du afhenter dit medlemskort, betaler du for evt. medlemskort samt for medlemskabet fra starttidspunktet og frem til slutningen af indeværende måned. Derefter betales dit medlemskab samt de køb, du foretager i centeret, ved automatisk korttrækning. Dit medlemskab og dine køb betales hver den 1. i hver måned.  

UNDER 18 ÅR  
Du skal være fyldt 15 år for at blive medlem i FitnessX. Hvis du er under 18 år, kan du indmelde dig på FitnessX hjemmeside. Du skal herefter møde op i et FitnessXcenter med en forælder, for at få udleveret dit medlemskort. Din forælder skal stå som betaler af dit medlemskab (Anden Betaler). 

MEDLEMSKORT SOM BETALINGSMIDDEL  
Du kan benytte dit FitnessXmedlemskort som betalingsmiddel i vores centre, herunder til køb af produkter i automater. Beløbsgrænsen for køb på dit medlemskort fastsættes af FitnessX. Dine køb opkræves sammen med din næste betalingsopkrævning. Hvis du har en Anden Betaler, hæfter denne for dine køb på medlemskort, hvor du har brugt medlemskort som betaling.  

Har du oprettet et kort til en Træningsven, hæfter du som medlem for alle køb foretaget af denne. Alle køb på din Træningsvens kort bliver betalt den 1. i hver måned sammen med dit medlemskab og dine eventuelle køb. 

MANGLENDE BETALING  
Hvis vi ikke modtager betaling for dit medlemskab, og eventuelle køb foretaget af dig og din Træningsven, til den aftalte tid, kan FitnessX lukke for dit medlemskab og opkræve alle udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne eller bruge dit medlemskort som betalingsmiddel, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til FitnessX. Dette gælder også et eventuelt kort oprettet til en Træningsven.  

PAUSE 
Du kan sætte dit medlemskab på pause så ofte du ønsker, dog maksimalt for en periode på seks måneder ad gangen. Find priser på FitnessXprisliste. Pausen oprettes ved henvendelse i et FitnessXcenter eller via mail til dit lokale FitnessXcenter. Når du opretter en pause, skal du opgive start- og slutdato for pauseperioden. 

Hvis du har oprettet et kort til en Træningsven, vil dette kort også blive sat på pause, når dit medlemskab er på pause. 

OPSIGELSE AF LØBENDE MEDLEMSKAB  
Du kan altid opsige dit medlemskab med et varsel på løbende måned plus én måned. Opsigelse kan ske online på din personlige profil, ved personlig henvendelse i centeret eller via e-mail til dit lokale FitnessXcenter. Din opsigelse er gældende fra den dag, FitnessX modtager den, og du har modtaget en kvittering på din opsigelse fra FitnessX. Du kan ikke opsige dit medlemskab, så længe dit medlemskab er på pause. Er dit medlemskab sat på pause, skal du aktivere det igen, hvorefter du kan opsige medlemskabet med gældende varsel. 

UDELUKKELSE AF ET MEDLEM  
I tilfælde af brud på medlemsbetingelser eller personalets anvisninger, kan FitnessX lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. 

DOPING 
Du må ikke bruge, sælge eller overdrage dopingmidler, besidde dopingmidler med henblik på overdragelse til andre eller medvirke til at en anden person bruger doping. Overtrædelse af ovennævnte vil medføre øjeblikkelig bortvisning og opsigelse af dit medlemskab. 
 
HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE  
Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos FitnessX. Al træning sker på eget ansvar. 

VÆRDIGENSTANDE  
FitnessX anbefaler, at du opbevarer alle dine værdigenstande i et aflåst skab undertræning. FitnessX er ikke ansvarlig for tab på grund af tyveri eller tingskade.
Det er ikke tilladt at have personlige skabe, og du skal derfor tømme skabet, før du forlader centeret. Skabe, der ikke er tømt efter lukketid, vil blive klippet op og tømt. Skader heraf, f.eks. på hængelåse, erstattes ikke.

MEDLEMSINFORMATION
FitnessX udsender løbende mails og SMS’er med relevant information omkring dit medlemskab. Denne service kan afmeldes ved henvendelse i centeret eller online. 

FORTRYDELSE AF KØB  
Når du køber dit medlemskab online, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, dit medlemskab blev oprettet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du henvende dig til dit lokale FitnessXcenter på e-mail. Fortrydelsesretten bortfalder, når du har afhentet dit medlemskort og taget dit medlemskab i brug. 

ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER  
FitnessX kan ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på FitnessXprisliste. Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser, vil blive varslet inden for løbende måned plus én måned, før ændringen træder i kraft, pr. e-mail og ved opslag i centeret. FitnessX kan lave uvæsentlige ændringer med to ugers varsel ved opslag i centeret. 

BETINGELSER FOR FAVORIT  
Har du et FitnessX-medlemskab til normalpris, kan du hver uge trække et Favorit-produkt i automaterne uden ekstra omkostninger. En uge løber fra mandag kl. 00.00 til søndag kl. 23.59. Du betaler pant for de varer, der er pant på. Panten bliver opkrævet sammen med betaling for dit medlemskab hver måned. Udvalget af Favorit-produkter fastsættes af FitnessX. Trækker du flere, eller andre, produkter betaler du normalprisen, som du kan se på automaten. 

Hvis du har oprettet et kort til en Træningsven, kan både du og din Træningsven trække et ugentligt gratis Favorit-produkt  

BETINGELSER FOR ”TRÆNINGSVEN”  
Du kan oprette et ekstra, personligt adgangskort til en træningsven efter eget valg. Oprettelse af kortet koster 50 kr. som engangsbeløb. Hvis din Træningsven mister eller beskadiger sit kort, skal du købe et nyt. Din træningsven er ikke medlem, og det er dig der hæfter for alle køb (som skrevet under ”Medlemskort som betalingsmiddel”). Gebyret for at have tilknyttet en Træningsven er 0 kr. En træningsven kan træne på lige fod med medlemmer – dvs. i hele åbningstiden, og har mulighed for at booke hold. En Træningsven er berettiget til ugens Favorit-produkt, og kan tilkøbe FavoritXtra.     

Ønsker du at udskifte din Træningsven med en anden person, kan du gøre det i centeret.

Du skal være 18 år for at kunne tilknytte en Træningsven.