Medlemsbetingelser

GENERELT
Når du opretter et medlemskab i FitnessX, accepterer du FitnessX’ medlemsbetingelser, Datapolitik og at vi må sende ændringer i medlemsbetingelserne pr. e-mail.

VARIGHED AF MEDLEMSKAB
Dit medlemskab er løbende og fortsætter indtil du opsiger det.

MEDLEMSKAB
Ved oprettelse af medlemskab, skal du oplyse dit navn og mailadresse. Det er dit ansvar, at FitnessX til enhver tid har dine korrekte kontaktoplysninger. Du skal være fyldt 15 år, for at blive medlem i FitnessX.

MEDLEMSKORT OG ANVENDELSE
Medlemskortet er personligt for både dig og din Træningsven. Du må ikke udlevere dit medlemskort til en anden person eller lukke andre ind med kortet. Det gælder også, selvom ham/hende du lukker ind er medlem, men har glemt sit eget medlemskort. Misbrug medfører et gebyr, som du kan se på prislisten, samt eventuelt bortvisning.

Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du købe et nyt kort. Bliver dit medlemskort stjålet, skal du straks meddele det skriftligt til dit lokale center, så vi kan spærre for køb på kortet. Du skal kunne dokumentere, at du har meddelt det til os, hvis der skulle opstå tvivl om, hvorvidt kortet er blevet misbrugt. Du kan blive gjort ansvarlig for brug af medlemskortet frem til, det er meddelt skriftligt, at kortet er stjålet. Hvis du glemmer dit medlemskort, kan du mod betaling af et gebyr, stadigvæk komme ind og træne. Gebyret fremgår på prislisten. Du skal afhente, eller købe et nyt medlemskort i bemandingstiden. Se bemandingstiden for dit center her.  

Du må træne i centerets åbningstid. Ophold i centeret uden for åbningstid bliver betragtet som misbrug af medlemskortet og medfører et gebyr ifølge prislisten.

TIL- OG AFMELDING AF HOLD
Du kan til- og afmelde dig hold via hjemmeside eller FitnessX’ app. Du kan maks have ti holdbookinger inden for tre uger. Hvis du har plads på et hold, du alligevel ikke ønsker at deltage på, skal du framelde dig senest tre timer inden holdet starter. Dette gælder også, hvis du er på venteliste og ikke har tænkt dig at fremmøde i centeret inden holdstart. Står du på ventelisten, og fremmøder inden holdstart, opkræver vi ikke gebyr.

Du fremmødes automatisk, når du scanner dit medlemskort på gaten i centeret. Fremmøder du senere end ti min. før holdstart, kan du risikere at miste din plads, som tilbydes til et medlem på ventelisten. Du skal fremmøde dig til hold inden holdet starter. Fremmøder du efter holdstart, pålægges du et gebyr for manglende fremmøde. Du kan tidligst fremmøde dig to timer før holdstart. Er du tilmeldt flere hold i træk, gælder de to timer for hvert individuelt hold. 

Reglerne for til- og afmelding af hold er også gældende for din Træningsven. Gebyrer for manglende fremmøde hos din Træningsven, opkræves sammen med medlemskabet.

BETALING OG BETALINGSAFTALE
Du betaler månedligt for løbende medlemskab, samt et administrationsgebyr som fremgår af FitnessX’ prisliste. Ved indmeldelse betaler du et opstartsgebyr, samt medlemskab fra indmeldelsesdagen og frem til slutningen af indeværende måned. Derefter betaler du for dit medlemskab, samt evt. køb du har foretaget i centeret, hver den 1. i måneden via MobilePay.

Læs venligst ”Særlige betingelser for halvårsrabatkort”

MEDLEMSKORT SOM BETALINGSMIDDEL
Du kan benytte dit FitnessX-medlemskort som betalingsmiddel til køb af produkter. Beløbsgrænsen for køb på dit medlemskort er fastsat af FitnessX.
Dine og din træningsvens køb, opkræves sammen med din næste betalingsopkrævning. Har du en ”Anden betaler”, hæfter vedkommende for de køb der er foretaget med dit medlemskort.

Har du tilknyttet en Træningsven til dit medlemskab, hæfter du som medlem for alle køb foretaget af din Træningsven, inklusiv gebyrer. Alle køb på din Træningsvens medlemskort, vil blive opkrævet den 1. i hver måned, sammen med dit medlemskab.

MANGLENDE BETALING
Hvis vi ikke modtager betaling for dit medlemskab og evt. køb foretaget af dig og din Træningsven den 1. i hver måned, kan FitnessX lukke dit og din Træningsvens medlemskab og opkræve betaling for alle udeståender til betaling straks. Du vil blive opkrævet et rykkergebyr, for manglende betaling. Prisen for rykkergebyr fremgår af FitnessX’ prisliste. Du kan ikke benytte dit medlemskort til træning eller køb, hvis dit medlemskort er blokeret eller lukket ned pga. gæld. Når du har betalt dit udestående, samt evt. rykkergebyr til FitnessX, aktiveres dit medlemskort igen. Dette gælder også din Træningsvens medlemskort.

OPSIGELSE AF LØBENDE MEDLEMSKAB
Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab med et varsel på løbende måned, plus én måned. Opsigelse af medlemskab kan ske via hjemmeside på din personlige profil, ved personlig henvendelse, eller via mail til dit lokale FitnessX-center. Din opsigelse er gældende fra den dag FitnessX modtager den, du modtager efterfølgende en kvittering pr. e-mail på opsigelsen. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt du har opsagt dit medlemskab rettidigt, skal du kunne dokumentere din opsigelse. Derfor opfordrer vi dig altid til at gøre det via hjemmesiden eller på mail, så du har dokumentation.

Læs venligst ”Særlige betingelser for halvårsrabatkort”

UDELUKKELSE AF MEDLEM
I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, eller personalets anvisninger, kan FitnessX lukke dit medlemskab med øjebliklig virkning. Du får ikke refunderet betaling for medlemskab den resterende måned.

DOPING
Du må ikke benytte, sælge, overdrage eller besidde dopingmidler, eller medvirke til at en anden person benytter doping. Overtrædelse af ovennævnte medfører øjeblikkelig bortvisning, samt opsigelse af dit medlemskab.

HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE
Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand der tillader deltagelse i al aktivitet i FitnessX. Al træning, samt færden i centrene, sker på eget ansvar.

VÆRDIGENSTANDE
FitnessX anbefaler, at du opbevarer alle dine værdigenstande i et aflåst skab under træning. FitnessX er ikke ansvarlig for tab på grund af tyveri eller tingskade. Det er ikke tilladt at have personlige skabe, du skal derfor tømme dit skab, når du forlader centeret. Skabe der ikke er tømt, vil blive klippet op og tømt efter lukketid. Skader heraf på fx hængelåse erstattes ikke.

MEDLEMSINFORMATION
FitnessX sender løbende mails og SMS’er ud med relevant information om dit medlemskab. Denne service kan afmeldes ved henvendelse i centeret eller online.

FORTRYDELSE AF KØB
Når du køber et medlemskab online, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag du har købt medlemskabet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du sende en mail til dit lokale FitnessX-center. Fortrydelsesretten bortfalder når du har afhentet dit medlemskort, tilmeldt dig hold eller taget medlemskabet i brug. Dette gælder også for din Træningsven.

Der er ikke fortrydelses- eller bytteret på køb af produkter og andet i vores automater.

ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER
FitnessX kan ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen på dit medlemskab til en hver tid. Væsentlige ændringer på priser, vilkår og betingelser vil blive varslet pr. e-mail inden for løbende måned, plus én måned, før ændringen træder i kraft. De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lign. vil altid kunne findes på FitnessX’ prisliste.

BETINGELSER FOR ”TRÆNINGSVEN”

Med vores medlemskab til 350 kr./md. kan du oprette en Træningsven efter eget valg. Hvis du opretter eller udskifter en nuværende Træningsven, koster det et gebyr jf. FitnessX’ prisliste. Du hæfter for alle din Træningsvens køb og gebyrer (som skrevet under ”MEDLEMSKORT SOM BETALINGSMIDDEL). En Træningsven kan træne på lige vilkår som betalende medlemmer – i alle centre i hele åbningstiden og på alle hold.
Din Træningsven skal afhente sit medlemskort senest tre måneder efter oprettelse. Er medlemskortet ikke afhentet før denne dato, vil vedkommende blive fjernet fra vores database.

Medlemsbetingelserne er også gældende for Træningsvennen.

Ønsker du at udskifte din Træningsven, kan du gøre det ved personlig henvendelse i centeret, eller ved at sende en mail til dit lokale center.

SÆRLIGE BETINGELSER FOR RABATKORT  

Rabatkortet gælder i udvalgte centre, og giver dig og din Træningsven adgang til de centre, der er angivet i din kvittering/ velkomstmail. Træner du, eller din Træningsven, i andre centre koster det prisen for et éndagspas at tjekke ind (pt. 50 kr.).  

Din første betaling består af betaling for den resterende del af måneden (pro rata) samt for de kommende fem måneder. Du skal have en aktiv betalingsaftale, da vi skal kunne opkræve dig for automatkøb, bøder for manglende fremmøde til hold mv. for dig og din Træningsven. Vi opkræver automatkøb og bøder den 1. i hver måned, hvis du har et udestående. 

Du kan udmelde dig når som helst via mail til dit center. Vi refunderer ikke for en eventuel ubrugt periode. Modtager vi ikke betaling for fornyelse af rabatkortet, bliver du automatisk udmeldt.  

Læs også ”Husets Regler”.