GENERELT 
Når du opretter dit medlemskab i FitnessX, accepterer du FitnessX medlemsbetingelser, Datapolitik, og at vi må sende ændringer i medlemsbetingelser pr. e-mail. 

VARIGHED AF MEDLEMSKAB 
Dit medlemskab i FitnessX er løbende og fortsætter indtil du opsiger det.  

MEDLEMSKAB 
Ved oprettelse af medlemskab i FitnessX, skal du oplyse dit navn, din e-mail og dine kortoplysninger. Det er dit ansvar, at FitnessX til enhver tid har dine korrekte kontaktoplysninger. Du skal være fyldt 15 år for at blive medlem i FitnessX.

MEDLEMSKORT OG ANVENDELSE  
Medlemskortet er personligt og misbrug medfører et gebyr jf. FitnessX’ prisliste samt bortvisning.

Når du opretter dig, skal du betale for et medlemskort, jf. FitnessX’ prisliste. ‍ Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du købe et nyt. Bliver dit medlemskort stjålet, skal du straks meddele det skriftligt til os, så vi kan spærre for køb på kortet. Du skal kunne dokumentere, at du har meldt det til os, hvis der senere opstår tvivl om, hvorvidt dit kort er blevet misbrugt, og du kan blive gjort ansvarlig for brug af medlemskortet frem til, at det er meddelt skriftligt til os. Prisen for et nyt medlemskort fremgår af FitnessX’ prisliste. Hvis du glemmer dit medlemskort, kan du mod betaling af et gebyr træne alligevel. Gebyr fremgår af FitnessX’ prisliste. Du skal afhente dit medlemskort i bemandingstiden. Se bemandingstiden for dit center her.

TIL- OG AFMELDING SAMT FREMMØDE TIL HOLD
Du kan til- og afmelde dig hold på FitnessX’ hjemmeside eller i appen. Du kan maksimalt tilmelde dig 10 hold inden for tre uger. Er du forhindret i at komme til din holdreservation, skal du afmelde via hjemmeside eller app senest to timer før holdstart. Hvis du fremmøder dig på holdet mindre end 10 minutter før start, kan du miste din plads, da den kan blive tilbudt til et medlem, der står på venteliste. Du vil ikke modtage en bøde for manglende fremmøde, hvis du har fremmødt dig. Det er muligt at fremmøde helt indtil timens start. Fremmøde sker automatisk via centerets gates, når du scanner kortet for at komme ind. Du kan tidligst fremmøde via gates 2 timer før holdstart. Hvis du ikke afmelder eller fremmøder, bliver du opkrævet et gebyr for manglende fremmøde som det fremgår af FitnessX’ prisliste.  Hvis du står på venteliste og får en plads på holdet, er samme regler gældende i forhold til fremmøde og gebyrer.

BETALING OG BETALINGSAFTALE: 
Du skal betale månedligt for løbende medlemskab samt et administrationsgebyr, som fremgår af FitnessX prisliste. Når du melder dig ind, betaler du et engangsbeløb for medlemskort samt kontingent fra indmeldelsesdagen og frem til slutningen af indeværende måned. Derefter betales dit medlemskab samt de køb, du foretager i centeret, ved automatisk korttrækning. Dit medlemskab og dine køb betales hver den 1. i hver måned.  

MEDLEMSKORT SOM BETALINGSMIDDEL  
Du kan benytte dit FitnessXmedlemskort som betalingsmiddel i vores centre, herunder til køb af produkter i automater. Beløbsgrænsen for køb på dit medlemskort fastsættes af FitnessX. Dine køb opkræves sammen med din næste betalingsopkrævning. Hvis du har en Anden Betaler, hæfter denne for dine køb på medlemskort, hvor du har brugt medlemskort som betaling.  

Har du oprettet et kort til en Træningsven, hæfter du som medlem for alle køb foretaget af denne. Alle køb på din Træningsvens kort bliver betalt den 1. i hver måned sammen med dit medlemskab og dine eventuelle køb. 

MANGLENDE BETALING  
Hvis vi ikke modtager betaling for dit medlemskab, og eventuelle køb foretaget af dig og din Træningsven, til den aftalte tid, kan FitnessX lukke for dit medlemskab og opkræve alle udeståender til betaling straks. Du kan blive opkrævet et rykkergebyr, hvis vi ikke modtager din betaling. Du kan ikke træne eller bruge dit medlemskort som betalingsmiddel, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til FitnessX. Dette gælder også et eventuelt kort oprettet til en Træningsven.

OPSIGELSE AF LØBENDE MEDLEMSKAB  
Du kan altid opsige dit medlemskab med et varsel på løbende måned plus én måned. Opsigelse kan ske online på din personlige profil, ved personlig henvendelse i centeret eller via e-mail til dit lokale FitnessXcenter. Din opsigelse er gældende fra den dag, FitnessX modtager den, og du har modtaget en kvittering på din opsigelse fra FitnessX. 

UDELUKKELSE AF ET MEDLEM  
I tilfælde af brud på medlemsbetingelser eller personalets anvisninger, kan FitnessX lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. 

DOPING 
Du må ikke bruge, sælge eller overdrage dopingmidler, besidde dopingmidler med henblik på overdragelse til andre eller medvirke til at en anden person bruger doping. Overtrædelse af ovennævnte vil medføre øjeblikkelig bortvisning og opsigelse af dit medlemskab. 
 
HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE  
Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos FitnessX. Al træning sker på eget ansvar. 

VÆRDIGENSTANDE  
FitnessX anbefaler, at du opbevarer alle dine værdigenstande i et aflåst skab undertræning. FitnessX er ikke ansvarlig for tab på grund af tyveri eller tingskade.
Det er ikke tilladt at have personlige skabe, og du skal derfor tømme skabet, før du forlader centeret. Skabe, der ikke er tømt efter lukketid, vil blive klippet op og tømt. Skader heraf, f.eks. på hængelåse, erstattes ikke.

MEDLEMSINFORMATION
FitnessX udsender løbende mails og SMS’er med relevant information omkring dit medlemskab. Denne service kan afmeldes ved henvendelse i centeret eller online. 

FORTRYDELSE AF KØB  
Når du køber dit medlemskab online, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, dit medlemskab blev oprettet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du henvende dig til dit lokale FitnessX–center på e-mail. Fortrydelsesretten bortfalder, når du har afhentet dit medlemskort og taget dit medlemskab i brug. Der er ikke fortrydelses- eller bytteret på køb i vores automater.

ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER  
FitnessX kan ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på FitnessXprisliste. Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser, vil blive varslet pr. e-mail inden for løbende måned plus én måned, før ændringen træder i kraft

BETINGELSER FOR FAVORIT  
Hvis du har vores Favorit-medlemskab til 300 kr./md., kan du hver uge trække et Favorit-produkt i automaterne uden ekstra omkostninger. En uge løber fra mandag kl. 00.00 til søndag kl. 23.59. Du betaler pant for de varer, der er pant på. Panten bliver opkrævet sammen med betaling for dit medlemskab hver måned. Udvalget af Favorit-produkter fastsættes af FitnessX, og vi tager forbehold for udsolgte varer. Trækker du flere, eller andre, produkter, betaler du normalprisen, som du kan se på automaten. 

Hvis du har oprettet et kort til en Træningsven, kan både du og din Træningsven trække et ugentligt gratis Favorit-produkt  

BETINGELSER FOR FAVORIT2  
Med Favorit2-medlemskabet kan du hver uge trække to Favorit-produkter i automaterne uden ekstra omkostninger. En uge løber fra mandag kl. 00.00 til søndag kl. 23.59. Du betaler pant for de varer, der er pant på. Panten bliver opkrævet sammen med betaling for dit medlemskab hver måned. Udvalget af Favorit-produkter fastsættes af FitnessX, og vi tager forbehold for udsolgte varer. Trækker du flere Favorit-produkter på samme dag, eller produkter, der ikke er med i Favoritsortiment, betaler du normalprisen, som du kan se på automaten. 

Favorit2 er personligt, og gælder ikke for din Træningsven.   

BETINGELSER FOR ”TRÆNINGSVEN”  

Hvis du har vores Favorit-medlemskab til 300 kr./md. kan du oprette en Træningsven efter eget valg. Hvis du vil oprette, eller udskifte en Træningsven, koster det et gebyr FitnessX’ prisliste. Du hæfter for alle din Træningsvens køb (som skrevet under ”Medlemskort som betalingsmiddel”). Gebyret for at have tilknyttet en Træningsven er 0 kr. En Træningsven kan træne på lige fod med betalende medlemmer – dvs. i hele åbningstiden, og har mulighed for at booke hold. En Træningsven er berettiget til ugens Favorit-produkt.     

Ønsker du at udskifte din Træningsven med en anden person, kan du gøre det i centeret.