Medlemsbetingelser

GENERELT
Når du opretter et medlemskab i FitnessX, accepterer du FitnessX’ medlemsbetingelser, Datapolitik og at vi må sende ændringer i medlemsbetingelserne pr. e-mail.

VARIGHED AF MEDLEMSKAB
Dit medlemskab er løbende og fortsætter indtil du opsiger det.

MEDLEMSKAB
Når du opretter et medlemskab, skal du oplyse dit navn og mailadresse. Det er dit ansvar, at FitnessX til enhver tid har dine korrekte kontaktoplysninger. Du skal være fyldt 15 år, for at blive medlem i FitnessX.

OPHOLD I CENTERET
Børn, unge under 15 år og personer uden medlemskab må ikke opholde sig på træningsarealer samt omklædningsrum. I bemandingstiden må børn og unge opholde sig i caféområdet. Babyer kan medbringes i lift. Barnevogn er tilladt i de centre, hvor de fysiske rammer tillader det. Kontakt dit lokale center, hvis du er i tvivl.

Der må ikke tages billeder eller film af andre medlemmer i centeret uden deres forudgående samtykke. Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage video i FitnessX’ omklædningsrum.

Der skal anvendes træningstøj og indendørssko til træning. Bare tæer, jeans, arbejdstøj mv. er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at bære tøj med banderelaterede budskaber og træningstøj skal dække brystkassen. Udstyret må kun benyttes til de øvelser, de er beregnet til. Håndvægte og vægtstænger skal have gulvkontakt, før de slippes. Udstyr rengøres og lægges på plads umiddelbart efter brug. Kalk i pulverform er ikke tilladt at benytte.

Rygning og indtagelse af forbudte stoffer er ikke tilladt i FitnessX’ centre.

Åbningstiderne skal overholdes, og centeret skal være forladt ved lukketid. Seneste adgang til centeret er en halv time inden lukketid.

Det er ikke tilladt at tage cykler, løbehjul og lignende med ind i centeret. Disse skal parkeres udenfor.

Personalets anvisninger skal altid følges.

ADGANG TIL CENTERET
Du får adgang til centeret via vores app. Din adgang er personlig. Du må ikke udlåne din mobiltelefon, dit login eller lukke andre ind. Det gælder også, selvom ham/hende du lukker ind er medlem, men har glemt sin mobiltelefon eller lignende. Misbrug medfører et gebyr, som du kan se på prislisten, samt eventuelt bortvisning.

Bliver din telefon stjålet, så en anden kan benytte appen til at få adgang, skal du straks meddele det skriftligt til dit lokale center, så vi kan spærre for køb. Du skal kunne dokumentere, at du har meddelt det til os, hvis der skulle opstå tvivl om, hvorvidt din adgang er blevet misbrugt. Du kan blive gjort ansvarlig for misbrug af din adgang frem til, det er meddelt skriftligt, at den er stjålet. Hvis du glemmer din telefon, kan du, mod betaling af et gebyr, stadigvæk komme ind og træne. Gebyret fremgår på prislisten

Du må træne i centerets åbningstid. Du skal uploade at vellignende foto i appen for at kunne komme ind i centeret. Du kan lukke dig ind tre gange pr. dag, og der skal gå fem minutter mellem hvert check in. Ophold i centeret uden for åbningstid bliver betragtet som misbrug af din adgang og medfører et gebyr ifølge prislisten.

TIL- OG AFMELDING AF HOLD
Du kan til- og afmelde dig hold via hjemmeside eller FitnessX’ app. Du kan maksimalt have 10 holdbookinger inden for tre uger. Hvis du har plads på et hold, du alligevel ikke ønsker at deltage på, skal du framelde dig senest tre timer inden holdet starter. Hvis du ikke framelder dig senest tre timer før holdstart, får du et gebyr for manglende fremmøde. Du får også et gebyr for manglende fremmøde, hvis du er på venteliste og ikke fremmøder i centeret inden holdstart.

Du fremmødes automatisk, når du åbner gaten med din mobil. Fremmøder du senere end 10 min. før holdstart, kan du risikere at miste din plads, som tilbydes til et medlem på ventelisten. Du skal fremmøde dig til hold inden holdet starter. Fremmøder du efter holdstart, pålægges du et gebyr for manglende fremmøde. Du kan tidligst fremmøde dig to timer før holdstart. Er du tilmeldt flere hold i træk, gælder de to timer for hvert individuelt hold. 

Reglerne for til- og afmelding af hold er også gældende for din Træningsven. Gebyrer for manglende fremmøde hos din Træningsven, opkræves sammen med medlemskabet.

BETALING OG BETALINGSAFTALE
Du betaler månedligt for løbende medlemskab, samt et administrationsgebyr som fremgår af FitnessX’ prisliste. Ved indmeldelse betaler du et opstartsgebyr, samt medlemskab fra indmeldelsesdagen og frem til slutningen af indeværende måned. Derefter betaler du for dit medlemskab, samt evt. køb du har foretaget i centeret, hver den 1. i måneden via MobilePay.

Læs venligst ”Særlige betingelser for halvårsrabatkort”

APPEN SOM BETALINGSMIDDEL
Du kan benytte appen som betalingsmiddel til køb. Beløbsgrænsen for køb er fastsat af FitnessX.
Dine køb, opkræves sammen med din næste betalingsopkrævning. Har du en ”Anden betaler”, hæfter vedkommende for de køb der er foretaget.

Har du tilknyttet en Træningsven til dit medlemskab, hæfter du som medlem for alle køb foretaget af din Træningsven, inklusive gebyrer. Alle køb og gebyrer på din Træningsvens medlemskab, vil blive opkrævet den 1. i hver måned, sammen med dit medlemskab.

MANGLENDE BETALING
Hvis vi ikke modtager betaling for dit medlemskab og evt. køb foretaget af dig og din Træningsven den 1. i hver måned, kan FitnessX lukke dit og din Træningsvens adgang og opkræve betaling for alle udeståender til betaling straks. Du vil blive opkrævet et rykkergebyr, for manglende betaling. Rykkergebyrets størrelse fremgår af FitnessX’ prisliste. Du kan ikke træne eller foretage køb, hvis din adgang er blokeret eller lukket ned pga. gæld. Når du har betalt dit udestående, samt evt. rykkergebyr til FitnessX, aktiverer vi din adgang igen. Dette gælder også din Træningsven.

OPSIGELSE AF LØBENDE MEDLEMSKAB
Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab med et varsel på løbende måned, plus én måned. Opsigelse af medlemskab kan ske via hjemmeside på din personlige profil, via appen, ved personlig henvendelse, eller via mail til dit lokale FitnessX-center. Din opsigelse er gældende fra den dag FitnessX modtager den, du modtager efterfølgende en kvittering pr. e-mail på opsigelsen. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt du har opsagt dit medlemskab rettidigt, skal du kunne dokumentere din opsigelse. Derfor opfordrer vi dig altid til at gøre det via hjemmesiden eller på mail, så du har dokumentation.

Læs venligst ”Særlige betingelser for Rabatkort”

UDELUKKELSE AF MEDLEM
I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, eller personalets anvisninger, kan FitnessX lukke dit medlemskab med øjebliklig virkning. Du får ikke refunderet betaling for dit medlemskab den resterende måned.

DOPING
Du må ikke benytte, sælge, overdrage eller besidde dopingmidler eller medvirke til, at en anden person benytter doping. Derudover må du ikke unddrage dig dopingkontrol eller undlade at afgive dopingprøve. Overtræder du dette, medfører det øjeblikkelig udelukkelse, to års karantæne fra alle FitnessX-centre, et gebyr (jf. prislisten) samt opsigelse af dit medlemskab. Efterfølgende forsøg på at omgå karantænereglerne medfører ligeledes udelukkelse, et gebyr og opsigelse af medlemskabet.
Læs mere om vores samarbejde med Anti Doping Danmark i FitnessX FRB.

HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE
Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand der tillader deltagelse i al aktivitet i FitnessX. Al træning, samt færden i centrene, sker på eget ansvar.

VÆRDIGENSTANDE
FitnessX anbefaler, at du opbevarer alle dine værdigenstande i et aflåst skab under træning. FitnessX er ikke ansvarlig for tab på grund af tyveri eller tingskade. Det er ikke tilladt at have personlige skabe, du skal derfor tømme dit skab, når du forlader centeret. Skabe der ikke er tømt, vil blive klippet op og tømt efter lukketid. Skader heraf på fx hængelåse erstattes ikke. Det er ikke tilladt at tage din taske eller jakke med rundt i centeret.

MEDLEMSINFORMATION
FitnessX sender løbende mails og SMS’er ud med relevant information om dit medlemskab. Denne service kan afmeldes ved henvendelse i centeret eller online.

FORTRYDELSE AF KØB
Når du køber et medlemskab online, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag du har købt medlemskabet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du sende en mail til dit lokale FitnessX-center. Fortrydelsesretten bortfalder når du har brugt din mobil til at komme ind, har tilmeldt dig hold eller taget medlemskabet i brug. Dette gælder også for din Træningsven.

Der er ikke fortrydelses- eller bytteret på køb foretaget i appen og vores automater.

ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER
FitnessX kan ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen på dit medlemskab til en hver tid. Væsentlige ændringer på priser, vilkår og betingelser vil blive varslet pr. e-mail inden for løbende måned, plus én måned, før ændringen træder i kraft. De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lign. vil altid kunne findes på FitnessX’ prisliste.

BETINGELSER FOR ”TRÆNINGSVEN”
Med vores medlemskab til 400 kr./md. kan du oprette en Træningsven efter eget valg. Hvis du opretter eller udskifter en nuværende Træningsven, koster det et gebyr jf. FitnessX’ prisliste. Du hæfter for alle din Træningsvens køb og gebyrer (som skrevet under ”APPEN SOM BETALINGSMIDDEL”). En Træningsven kan træne på lige vilkår med betalende medlemmer – i alle centre i hele åbningstiden og på alle hold.
Din Træningsven skal have taget sit medlemskab i brug senest tre måneder efter oprettelse. Er det ikke taget i brug før denne dato, vil vedkommende blive fjernet fra vores database.

Medlemsbetingelserne er også gældende for din Træningsven.

Ønsker du at udskifte din Træningsven, kan du gøre det ved personlig henvendelse i centeret, eller ved at sende en mail til dit lokale center. Hvis du selv vil skifte fra at være betalende medlem, til at blive Træningsven til en anden, kan du skifte med et varsel på løbende måned plus en måned (vores normale opsigelsesvarsel).

SÆRLIGE BETINGELSER FOR RABATKORT
Rabatkortet gælder i udvalgte centre, og giver dig og din Træningsven adgang til de centre, der er angivet i din kvittering/ velkomstmail. Træner du, eller din Træningsven, i andre centre koster det prisen for et éndagspas at tjekke ind (pt. 75 kr.).

Din første betaling består af betaling for den resterende del af måneden (pro rata) samt for de kommende fem måneder. Du skal have en aktiv betalingsaftale, da vi skal kunne opkræve dig for automatkøb, bøder for manglende fremmøde til hold mv. for dig og din Træningsven. Vi opkræver automatkøb og bøder den 1. i hver måned, hvis du har et udestående.

Du kan udmelde dig når som helst via mail til dit center. Vi refunderer ikke for en eventuel ubrugt periode. Modtager vi ikke betaling for fornyelse af rabatkortet, bliver du automatisk udmeldt.