Samarbejdsaftale mellem Anti Doping Danmark og FitnessX FRB & Carlsberg Byen

1.

Brug af doping er forbudt for ansatte, medlemmer og brugere af centret. Den, der bruger dopingmidler, testes positiv, unddrager sig dopingkontrol eller undlader at afgive dopingprøve efter at være indkaldt hertil, kan sanktioneres efter § 8 i samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og fitnesscentret.

2.

ADD kan på baggrund af denne samarbejdsaftale til enhver tid foretage dopingkontrol af ansatte, medlemmer og brugere, der er til stede i fitnesscentret.

3.

ADD videregiver oplysninger om resultatet af en positiv dopingprøve eller anden overtrædelse af samarbejdsaftalens regler til fitnesscentret og kan videregive oplysninger til ADD’s relevante samarbejdspartnere.

4.

Sanktioner har gentagelsesvirkning i 10 år fra afgørelsesdatoen jf. § 8, stk. 4 i samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og fitnesscentret.